”Om du kan känna medlidande finns det ingen anledning till att du inte skulle ha förmågan att hela. Healing är en naturlig förmåga framsprungen ur kärleken till varje levande varelse.” /Betty Shine

Healing, helande beröring, har alltid funnits, någon slår sig, någon är ledsen – vad gör man? Jo, man håller om, man berör, man masserar det ömmande stället, blåser på etc. Varför gör man det, t.o.m. innan man går och hämtar Ipren ur medicinskåpet…

Kan det vara en djupt liggande mänsklig instinkt?

Jag tror det. Men i vårt moderna samhälle, med sin avancerade teknologi och strikta syn på vad som är vetenskap har vi kommit så långt ifrån det ursprungliga, det som finns i oss sedan stenåldern och ännu längre tillbaka, att vi inte tänker på vad vi gör och varför. Numera börjar det igen bli alltmer erkänt hur viktig beröring är, det som vi alla egentligen redan vet. Det finns forskning som bevisar effekten.

Reiki healing är den metod som blivit mest känd i västvärlden. Reiki är japanska och betyder ung. livsenergi. Det är en enkel och användbar metod som alla kan lära sig. Den kan användas på människor och djur, ja, t.o.m. på bilen, datorn, jobbet och världen…Det enda som behövs är att man genomgår initieringar av en utbildad Reiki master. Dessa initieringar är en slags ritual. I och med initieringen kan man säga att man öppnar en kanal för energin som man då kan föra vidare. Det är så enkelt och något som jag rekommenderar alla att ta del av. Reiki har liknats vid alltifrån ett ljus till ett varmt, gosigt täcke. Kanske är det ren universell kärlek, energi, vem vet…?

Reiki fungerar inte bara fysiskt med värme och lindring utan även som en själslig process.

En behandling går till på så vis att healern lägger sina händer på vissa positioner på mottagarens kropp. Dessa positioner sammanfaller med de chakras, energihjul, som vi har i och delvis utanför kroppen, i auran. Om man inte kan behandla hela kroppen kan man välja att enbart behandla t.ex. huvud och axlar. Reikin går dit den bäst behövs.

Hur känns en behandling? Det är mycket individuellt. Många upplever en värmeökning på det ställe där healern lägger sina händer, andra känner svalka. Alla brukar känna en behaglig avslappning.

Man kan också, när man blivit initierad, ge Reiki till sig själv. Det är en underbar underhållsservice.